Studietilbud i Leeds

Masterstudier i Leeds: gir studenter med bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania en unik mulighet

Ved Leeds Beckett University i Leeds, England tilbys det fra høsten 2016 et mastergradsstudium i klinisk ernæring for studenter som har en bachelorgrad i ernæring fra Høyskolen Kristiania. Det er fra høsten 2016 ni studenter som starter på denne utdannelsen som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Leeds Beckett University og Høyskolen Kristiania.

Hege Ulveland
Hege Ulveland

førstelektor , instituttleder og Ane Cecilie Westerberg, førsteamanuensis/studieleder

Trine Meza
Trine Meza

instituttleder

Ane Cecilie Westerberg
Ane Cecilie Westerberg

førsteamanuensis/studieleder

image

Labarbeid ved Leeds Beckett Universitet.

Foto: Leeds Beckett University

Leeds Beckett University- et universitet med lang erfaring innen ernæringsfaglig utdanning

Leeds Beckett University er et stort, anerkjent universitet i England som ble grunnlagt i 1824 og som dermed har 190 år med undervisningserfaring. Universitetet har per i dag over 32 000 studenter innen ulike fagområder. Universitetet har fire fakulteter og Faculty of Health and Social Sciences tilbyr studier blant annet innen ernæring, fysioterapi og sport. LBU var det første universitetet i England som begynte å utdanne «dietitians» og har gjort dette siden 1953. Høyskolen Kristiania har som eneste høyskole i Norge en avtale med Leeds Beckett University om en Master of Science (MSc) i klinisk ernæring for kandidater med oppnådd bachelorgrad i ernæring fra høyskolen.

Skreddersydd mastergrad i klinisk ernæring

Leeds Beckett University tilbyr en skreddersydd 120 studiepoengs MSc i klinisk ernæring. Mastergraden er utviklet gjennom et omfattende samarbeid mellom Institutt for helsefag ved Høyskolen Kristiania og Leeds Beckett University med sikte på å være minst jevngod med den norske utdanningen i klinisk ernæring. Fagmiljøet tilknyttet mastergraden i klinisk ernæring ved Leeds Beckett er solid med lang klinisk og akademisk tradisjon. Kliniske ernæringsfysiologer som arbeider innen forskning og klinisk praksis i Norge har også bidratt med innspill til utdanningens innhold og yrkesrollens kompetansebehov. Faglig studieleder førsteamanuensis Ane C. Westerberg og instituttleder førsteamanuensis Trine J. Meza har vært i Leeds i forbindelse med oppbygging av studiet, og ansatte ved Leeds Beckett University har vært hos Høyskolen Kristiania ved flere anledninger. Høyskolen Kristiania vil også fremover ha samarbeid med Universitetet blant annet når det gjelder gjesteforelesere.

Course name

Content

First year

 

Nutrition Advances in Clinical Practice

Integration of clinical science, food and nutritional science which informs Human Nutrition and nutritional requirements together with the sociological and psychological factors that influence food and health.

Develop skills to critically evaluate and integrate current research.

Participate in practical sessions to develop practice skills to support nutrition assessment and application of learning in the workplace.

Professional Development for Clinical Nutrition Practice

Develop the professional skills and abilities of an authorized clinical nutritionist to deliver high quality patient care and practice within the complex frameworks of accountability, ethical and legal boundaries and the multi-disciplinary and multi-agency workplace.

Prepare students for practice:

  • Progressing masterly skills and analysis, and practice competencies using professional development tools, reflective practice and simulated learning experiences.

  • Participation in an inter professional learning programme for the multi disciplinary workplace

  • Developing the theory and communication skills required to support delivery of a patient centred approach and behaviour change.

Lifestyle and Long Term Conditions

Develop a critical approach to the holistic management of lifestyle and long-term conditions. Synthesis and evaluation of: clinical sciences, aetiology of disease, psychological and sociological perspectives, diagnosis and treatment which together with the patient’s goals and priorities all inform the tailoring of diet therapy.

Applied Nutrition Support

Develop a critical approach to dietetic care pathways in relation to acute and chronic disease. It includes nutritional assessment, requirements, adaptation of diet, consideration of psychosocial elements and the ethical dilemmas faced in developing the professional skills needed to apply diet therapy.

Development and application of knowledge and skills with input from a range of specialist tutors and working with service users in simulated practice scenarios in the Clinical Skills suite to prepare for Placement. Develop knowledge and skills in the use of enteral and parenteral nutrition support.

Enterprise in Public Health Nutrition

Enable students to develop a critical and in depth approach to Enterprise in Public Health Nutrition (PHN).

The module takes a population and lifespan based approach to the nutritional needs of individuals/communities and contemporary issues influencing these.

Research Methods in Health and Wellbeing

Provide the theoretical foundation and practical skills required to complete small scale research.

Focus on writing a research proposal, how to conduct research and how to analyse health related data.

Second year

 

Developing Clinical Nutrition Practice

A 10 week work based practice placement. Students apply knowledge and develop skills to achieve learning outcomes which are practice based competencies evidenced in a professional portfolio.

Students’ competencies are benchmarked against defined learning outcomes by Placement providers in line with Health Care Professional Council requirements for pre registration dietetic education in the UK.

Specialist & Applied Clinical Nutrition

Students critically reflect on and consolidate professional practice.

Extending knowledge further to specialist areas of clinical nutrition practice (including enteral and parenteral nutrition support) and the underpinning evidence base, and clinical guidelines.

To demonstrate prioritization and time management in practice, multi disciplinary working and take on more responsibility towards working with relative independence and autonomy.

Research Thesis in Clinical Nutrition

To undertake an in depth piece of research and/or development that underpins clinical nutrition practice, working with relative independence.

Students will be encouraged to publish their work at an external conference and/or journal article after the thesis submission to make a valued contribution to their profession.

image

Fra høsten 2016 vil det være ni norske studenter som tar masterstudie i klinisk ernæring ved Leeds Beckett University England.

Foto: Leeds Beckett University

Hensikten med studiet er å kvalifisere kandidater til innvilgelse av søknad om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog hos Helsedirektoratet. Kandidater vil ha høy kompetanse innen klinisk ernæring slik at de kan levere trygge, effektive pasientsentrerte tjenester ved klinisk yrkesutøvelse i tråd med helsepersonelloven og i samarbeid med andre helsepersonellgrupper. Kandidater vil også ha kompetanse til å gjennomføre forskning som kan bidra til å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Klinisk ernæring har lang tradisjon i England og profesjonen/yrkesrollen «dietitan» står sterkt i klinisk arbeid både når det gjelder helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Den nære kontakten mellom studenter, akademisk ansatte ved Leeds Beckett University og praktiserende klinikere som inngår i undervisning og veiledning av praksis er en tydelig styrke ved mastergradsstudiet. Utdanningen vektlegger utvikling av klinisk kompetanse, som innebærer både anvendelse av faglig teoretisk kunnskap i en praktisk klinisk hverdag (kunnskapsbasert praksis), utvikling av yrkesetisk kompetanse og profesjonell yrkesutøvelse. Praksis baserer seg i stor grad på prinsipper som ligger til grunn for den engelske «dietitian» utdanningen. Kandidater vil derfor være godt rustet til å gå rett ut i en yrkesrolle som innebærer klinisk ernæringsarbeid etter fullført studie.

Mastergradsstudiet i klinisk ernæring har høye opptakskrav

Opptakskravene til mastergradsstudiet ved LBU er:

  • Fullført Bachelorgrad i ernæring fra Høyskolen Kristiania med karakter C i snitt

  • Bestått IELTS (engelskprøve) med minimum 7.0 i score

  • Plettfri vandelsattest

  • Motivasjonsbrev: søkere skal redegjøre for relevant erfaring og motivasjon til å arbeide med klinisk ernæring blant sårbare grupper, samt personlige styrker og eventuelle svakheter i en slik sammenheng.

  • To referanser: skrevet av personer med kjennskap til søker fra studier eller faglig relatert arbeid.

  • Verdibasert intervju med fokus på å rekruttere personer med evne til empati, omsorg og etiske vurderinger (for informa sjon om det engelske systemet se https://www.hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/VBR_Framework%20March%202016.pdf).

Gjennomføring av mastergradsstudiet

Mastergradsstudiet i klinisk ernæring er et fulltidsstudium på to år. Fra høsten 2016 vil ni studenter reise til LBU for å starte på MSc i klinisk ernæring. Fra og med høsten 2017 vil det være 20-25 plasser årlig på studiet. Første studieår består av fordypning i kliniske ernæringsfag samt vitenskapelig metode og statistikk. Forberedelser til praksis inkluderer simulert pasientbehandling i en «klinisk suite» som minner om et sykehus. Studentene øver på å vurdere, iverksette og redegjøre for ernæringsmessige tiltak relatert til ulike kasus. Som del av praktiske forberedelser gjennomfører studentene også egenevaluering av kommunikasjonsferdigheter ved bruk av video.

image

Simulert pasientbehandling i en «klinisk suite» som minner om et sykehus inngår som forberedelser til klinisk praksis første studieår.

Foto: Leeds Beckett University

Andre studieår består av blant annet klinisk utplassering i 10 uker i en ernæringsavdeling i et National Health Trust (NHS) sykehus i regionen. For å kvalifisere til ekstern praksis må alle teoretiske og praktiske emner i første studieår være bestått. Praksis veiledes av britiske, autoriserte dietitians og evalueres etter et fastsatt system der læringsutbytter skal oppnås med økende grad av vanskelighet og autonomi underveis i henhold til «Health Care Professional Council» sine føringer for «pre-registration dietitians» (altså dietitanstudenter) i Storbritannia. Kunnskapsbasert praksis, yrkesutøvelse i henhold til standarder, retningslinjer og føringer for klinisk praksis i tverrfaglige team vektlegges både i forhold til forebygging og behandling av kroniske og akutte tilstander.

Studentene gjennomfører en masteroppgave i andre studieår. Masteroppgaven er som i Norge et vitenskapelig arbeid bestående av en praktisk del/datainnsamling, samt sammenfatning av en vitenskapelig tekst. Studenter vil kunne gjennomføre hele eller deler av masteroppgaven enten i England eller Norge avhengig av hvilke relevante forskningsprosjekter som er tilgjengelige. En nærmere beskrivelse av studiets oppbygging og innhold kan sees i tabellen.