Bokomtale

Kostvejledning Teorier, metoder og perspektiver

Christine Henriksen
Christine Henriksen

redaktør

Kostveiledning er sentral ferdighet for kliniske ernæringsfysiologer og kandidater med bachelor i ernæring. Gjennom utdanningen har vi lært mye om hva slags kost pasientene bør spise, men ikke like mye om hvordan få pasienten til å gjøre endringer. «Kostvejledning – teorier, metoder og perspektiver» er en dansk lærebok. Denne gir en oversikt over hvilke teorier, metoder og perspektiver som kan brukes for å møte de mange utfordringene som oppstår i en veiledningsprosess.

Boka består av tre deler. Del én omhandler forhold som kostrådgiveren vil ha nytte av før selve veiledning starter. Del to inneholder forskjellige veiledningsteorier og intervjumetoder med tilhørende praktiske samtaleteknikker og modeller som kan brukes i praksis. Del tre dekker en rekke perspektiver og er ment for å gi inspirasjon til å jobbe med grupper av mennesker med spesielle utfordringer.

Lenette Nielsen er faglig redaktør av boken. Hun er utdannet klinisk dietist og pedagog, og jobber som lektor på Ernærings- og sundhedsuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol. Hun har bred erfaring med kostveiledning til pasienter med overvekt, livsstilssykdommer og underernæring samt toppidrettsutøvere.

Redaktøren har fått med seg en rekke spesialister som er ansvarlig for hver sine kapitler i boken. Eksempelvis har Sofie Wendelboe skrevet en fin oversikt over Nutrition Care Process (NCP), inkludert hvordan NCP brukes i praksis i Danmark. Marianne Boll Kristensen og Rikke Larsen har skrevet om kostanamnesen og andre metoder for å innhente informasjon om kostholdet til pasienter. I samme kapittel har de skrevet om kommunikasjonsteknikk, eksempelvis hvordan man kan veksle mellom åpne og lukkede spørsmål i løpet av en samtale.

Spesielt interessant var det å lese kapitlene i bokens andre del, om ulike kostveiledningsteorier og -metoder: adferdsmodifiserende veiledning («klassisk kostveiledning»), kognitiv veiledning og motiverende samtale. Det kommer frem at valg av metode avhenger av pasientens behov, og flere metoder kan brukes i samme konsultasjon. Hvert kapittel avsluttes med et case med tilhørende oppgaver for å lette innlæringen av stoffet.

I den siste delen av boken gis det perspektiver på gruppeveiledning, interkulturell veiledning samt tverrproffesjonell veiledning.

Ifølge forlaget er denne læreboken å betrakte som en arbeidsbok, der bokkapitler kan brukes som et utgangspunkt for egen praksis. Hensikten er å inspirere ernæringsstudenter til å reflektere over og utvikle sine egne kostveiledningsferdigheter.

Selv om boken har tett skrift og få bilder, er den overraskende lettlest. Det gis en grei og oppdatert oversikt over et viktig tema, og den egner seg som lærebok for ernæringsstudenter på universitets- og høyskolenivå.

image

ISBN: 9788762813748 (BOK)

ISBN: 9788762816763 (E-BOK)

FORLAG: MUNKSGAARD,

DANMARK

UTGITT: 2016

SIDER: 304

«Ifølge forlaget er denne læreboken å betrakte som en arbeidsbok, der bokkapitler kan brukes som et utgangspunkt for egen praksis.»