Nytt fra KEFF

Kristine W. Johansen

Kjære medlemmer!

Vi håper alle har hatt en fin sommer og at batteriene nå er ladet til høstsesongen!

Styret i KEFF har ferdigstilt sin evaluering og oppsummering av KEFF konferanse 2017. Det konkluderes med at konseptet hvor KEFFs egne medlemmer fikk presentere sine prosjekter og forskning i stedet for innleide foredragsholdere ble svært godt mottatt. Styret anbefaler derfor at en slik konferanseform forsøkes gjennomført hvert annet år. Det å avvikle konferansen i løpet av en dag ble imidlertid for hektisk og anbefales ikke videreført for denne typen konferanse.

Ettersom det er viktig å ha god tid til forarbeidet med konferansen, ønsker styret å nedsette en arrangementskomite for konferansen i 2019 allerede nå. Det vil være nyttig å ha medlemmer med forskningserfaring i denne komiteen. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med post@keff.no for mer informasjon.

Våren 2018 står den tradisjonelle konferansen for tur igjen, denne gang med Kristiansand-miljøet arrangør. Arrangementskomiteen har allerede kommet langt i planleggingen av noe som tegner til å bli en flott konferanse. Den holdes på Hotell Ernst i Kristiansand 15 – 16. mars 2018. Sett av dagen!

Styret har fokus på arbeidet med forskrivningsrett for kliniske ernæringsfysiologer i Norge og tok før sommeren kontakt med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av sommeren har våre britiske kollegaer fått forskrivningsrett. KEFF gratulerer kliniske ernæringsfysiologer i Storbritannia med en viktig seier for profesjonen og faget klinisk ernæring!

Med ønsker om en god høst!

På vegne av styret