Møter

NORGE

18. September

Kurs i karbohydratvurdering hos diabetes type 1-pasienter

Norsk Diabetikersenter, Oslo


21.-22. September

Nasjonal konferanse om helsetjeneter til eldre

Oslo Kongressenter


UTLANDET

9.-12. Oktober

International Nutrition and Diagnostics Conference

Praha, Tsjekkia


19.-21. April 2018

EuroPrevent 2018

Ljublijana, Slovenia


5 – 8. Mai 2018

European Atherosclerosis Society Congress 2018

Lisboa, Portugal