Kjære leser

Christine Henriksen

II nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021, som ble omtalt i forrige utgave av tidsskriftet, ble kosthold på barnevernsinstitusjoner nevnt som et tiltaksområde. I denne utgaven bringer vi en fagfellevurdert artikkel om nettopp dette temaet. Sverre Pedersen og medarbeidere har undersøkt måltidsstruktur og måltidstilbud overfor ungdom i barneverninstitusjoner, noe som tidligere ikke er blitt gjort I Norge. Resultatene avdekket at det var store variasjoner. Mange av informantene var opptatt av mat som trivselsfaktor, og det var jo bra. Færre var opptatt av det helsemessige aspektet. Her har vi en utfordring i å gå fram at sunn mat bade kan smake godt og gi trivsel.

Den andre fagfellevurderte artikkelen i denne utgaven handler om NK-dreperceller og utvikling av diabetes, som illustrert på forsidebilde. Jeg anbefaler alle å lese den spennende artikkelen av Charlotte Tøsserbo.

Vi er glade for at dere sender inn både fagartikler, kronikker og møtereferater, det er så bra å kunne trykke bidrag men vi trenger også manuskripter som kan egne seg for fagfellevurdering. Redaksjonen har nettopp besluttet at vi kan trykke enkelte artikler på engelsk. Vi håper dermed det blir lettere å sende inn stoff til oss for eksempel fra bacheloroppgaver og lignende. Les instruksjonene og bruk innsendingsfunksjonen vår som dere finner på forfattersidene på www.ntfe.no.

Dette året har vi en kampanje for å gjøre tidsskriftet mer kjent blant nye målgrupper, har vi kommet oss på instagram og twitter under navnet @ntferedaksjonen. Tusen takk til alle som liker og deler artiklene våre i sosiale media. For tiden har vi også en Facebook-kampanje for å skaffe nye abonnenter, og så lang har vi fått god respons.

Etter mer enn seks år som redaktør, har jeg bedt styret om å få avløsning. Det er med tungt hjerte, for arbeidet med tidsskriftet er noe av det morsomste jeg gjør. Det har vært veldig gøy å få være med på å utvikle tidsskriftet, men samtidig også veldig tidkrevende. Nå er tiden inne til å la yngre krefter slippe til. Styret har jobbet i kulissene med et nytt redaktørteam som blir presentert i neste utgave.