Masteroppgaver og disputaser

Universitetet i Oslo

Masteroppgaver:

Said Shafi Faryabi

Klarer voksne pasienter med primær immunsvikt å dekke sine behov for energi og næringsstoffer?

Veiledere: Ingrid Wiig (hovedveileder), Anne Lene Kristiansen (biveileder)

Gulla Formo

Characterization of plasma lipoprotein subclasses in lean and obese subjects with different metabolic risk profiles.

Veiledere: Stine Marie Ulven (hovedveileder), Kirsten Bjørklund Holven (biveileder)

Kjersti Gjems Vangberg

Effekt av måltid på løselig leptinreseptor hos personer av norsk og pakistansk opprinnelse med type 2-diabetes. Måltidstester i DIPI-studien.

Veiledere: Kjetil Retterstøl (biveileder), Christine Sommer (biveileder), Cecilie Wium (hovedveileder)

Doktorgradsdisputaser:

Ane Sørlie Kværner

Nutritional status, type 2 diabetes and colorectal cancer – Biological links and methodological aspects.

Hovedveileder: Siv Kjølsrud Bøhn

Elin Wahl Blakstad

Growth, neurodevelopment, metabolic markers and intestinal microbiota in very low birth weight infants on enhanced nutrient supply.

Hovedveileder: Christian A. Drevon

Frida Felicia Vennerød-Diesen

The Development of Taste Preferences in Children. A Longitudinal Study of Norwegian Preschoolers.

Hovedveileder: Valérie Lengard

Universitetet i Bergen

Masteroppgaver:

Trine Leikanger

Postprandial triacylglycerols after diets varying in carbohydrate type and amount (the CARBFUNC study).

Veileder: Simon Dankel

Kristine Kjerpeseth Johannessen

Effects of dietary carbohydrate quality and quantity on the lipid triad of atherogenic dyslipidaemia in obese people – results from a randomized controlled trial (CARBFUNC).

Veiledere: Simon Dankel og Johnny Laupsa-Borge

Nicole Tandrevold Næsheim

Effects of carbohydrate quality and quantity on body composition in obesity: a randomized controlled trial (CARBFUNC).

Veiledere: Simon Dankel og Bodil Bjørndal

Ingrid Revheim

Adaptive effects of dietary carbohydrate quality and quantity on insulin and glucose levels. A randomised controlled trial of people with obesity (CARBFUNC).

Veiledere: Simon Dankel og Johnny Laupsa-Borge

Inghild Storås

Effects of carbohydrate quality and quantity on fecal short-chain fatty acids and symptoms of gastrointestinal health in people with obesity: a randomized controlled trial (CARBFUNC).

Veiledere: Gülen Arslan Lied og Simon Dankel

Charlotte Dalen

Pregnant women’s seafood intake and fatty acid composition in red blood cells – a randomized controlled trial with dietary cod.

Veiledere: Maria Wik Markhus, Lisa Kolden Midtbø, Robin Ørnsrud, Ive Nerhus og Synnøve Næss

Doktorgradsdisputaser:

Hans Jákup

Development and application of solid state fermentation enzymes in soy-based Atlantic salmon feeds.

Hilde Kristin Refvik Riise

Hypertensive pregnancy disorders and subsequent cardiovascular disease in Norwegian women.

OsloMet

Marianne Hope Abel

Iodine nutrition in pregnancy, maternal thyroid function and child neurodevelopment – Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study.

Hovedveileder: Anne Lise Brantsæter

Ikke nytt opptak av studenter til BA samfunnsernæring 2019

OsloMet jobber kontinuerlig med å skape et utdanningstilbud som best mulig svarer på behovene i samfunnet. I forlengelsen av et revisjonsarbeid som er gjort i forhold til studieporteføljen er det besluttet å ikke ta opp nye studenter på bachelorstudiet i samfunnsernæring høsten 2019. Aktivitet innen ernæring på master- og PhD-nivå vil bli opprettholdt som normalt. I tillegg vil OsloMet utrede om andre utdanningstilbud innen ernæring kan være aktuelle.