Svar på «Tilsvar til: Mat er løsningen»

Karianne Svendsen

Postdoc OUS/UiO og redaksjonsmedlem

Først og fremst vil jeg understreke at ingen artikler publisert i NTFE representerer NTFE sine meninger.

Denne artikkelen er tilsvar til: Tilsvar til: Mat er løsningen 

Som forfatter av «Mat er løsningen», vil jeg først og fremst si at min hensikt var å dekke lanseringen av EAT-Lancet rapporten. Av den grunn ble det lagt vekt på å beskrive rammen rundt lanseringen, hvem som talte osv. Presentasjon av innholdet i rapporten var naturlig å ha med, hvor jeg selv valgte å legge til den ekstra dimensjonen med sammenligning med de nasjonale kostrådene, da jeg tenkte dette var noe leserne av NTFE kunne ha interesse av. Jeg tar til meg tilbakemeldingene på at det kunne vært nevnt begrensninger med rapporten, men jeg har verken grunnlag for, eller interesse av, å forsvare EAT-Lancet rapporten når det kommer til påstanden om manglende metodebeskrivelse. Derimot stiller jeg meg undrende til kommentaren om manglende transparens, da jeg mener 42 sider med metodevedlegg viser det motsatte.

Det er et viktig poeng at det med denne rapporten er første gang helse- og miljøaspektene ved kostholdet vårt sees i sammenheng. Målet med rapporten er derfor ikke å komme med en one-size-fits all løsning, som blir poengtert gjentatte ganger i rapporten, men å finne kompromisser som skal være utgangspunkt for videre lokale tilpasninger i fremtiden. Hovedlinjene med å anbefale et i hovedsak plantebasert kosthold, er også et svært lite kontroversielt råd, da det er i tråd med både miljøanbefalinger og kostråd fra inn- og utland.

Vi må snakke litt om kjøtt

I tilsvaret deres brukes det mye plass på å diskutere kjøttanbefalingen. Dette fordi det både på lanseringen og i rapporten vektlegges at to av de viktigste tiltakene man kan gjøre i de fleste vestlige land er å redusere matsvinn og kjøttforbruket. I innlegget trekker dere frem at de nasjonale kostrådene, i motsetning til i rapporten, ikke anbefaler lite eller ingenting kjøtt. Det er selvsagt riktig, og det handler ikke om at kjøtt i en viss mengde ikke er sunt da det er en viktig kilde til vitaminer og mineraler. For det er det absolutt! Men rådene fra EAT-Lancet rapporten skal, som nevnt tidligere, representere skjæringspunktet mellom helse og miljø. Den lokale tilpasningen blir også essensiell her. De nasjonale kostrådene anbefaler maks 500 gram rødt og bearbeidet kjøtt per uke. På matprat.no vises det til at en gjennomsnittlig nordmann, og spesielt menn, spiser mer kjøtt enn det som er anbefalt. Med andre ord, selv kun fra et helseperspektiv, vil de fleste ha godt av å redusere kjøttforbruket sitt.

Det vil være svært nyttig å få til en diskusjon omkring hva som er optimalt for helse og miljø for norske forhold når det kommer til matproduksjon- både for kjøtt og kjøttprodukter, men også for belgvekster. Hvor bra er bønner versus norsk storfe dersom de transporteres fra Sør-Amerika til Norge? Spørsmålet bør uansett være det samme; hva kan vi spise som både er bra for helsen vår OG kloden vår- nå og i fremtiden?