Energiutskillelse – en oversett variabel i energibalansen?

Martin Norum

MSc Idrettsernæring og ISSN Sports Nutritionist, redaksjonsmedlem

Foto: Getty images

Ved høyere energiinntak enn forbruk vil en positiv energibalanse over tid lede til vektøkning. Det er mindre kjent at ikke alle næringsstoffer absorberes i mage-tarmkanalen. En brøkdel av mat som inntas og forbrukes, blir til slutt utskilt i avføring. Til og med næringsstoffene som når sirkulasjonen kan fremdeles i noen grad skilles ut uten å brukes, for eksempel ved å bli filtrert gjennom nyrene. Denne «energiutskillelsen» representerer en oversett og lite diskutert variabel i energibalansen, og diskuteres i en fersk, kort og interessant kunnskapsoppsummering (1). Her argumenteres det for at en mer korrekt modell for vektøkning er at dette oppstår når mengden absorbert (og beholdt) energi overstiger antall kalorier som oksideres. Et naturlig spørsmål å stille er hva slags praktisk betydning dette har. Skal vi tro forfatterne har det potensielt en klar betydning for noen - det kan nemlig være stor variasjon mellom mennesker i hvor mye av energiinntaket som faktisk «skilles ut». Kunnskapsoppsummeringen viser til funn fra to studier (2,3) som fant en variasjon i energiutskillelse fra 1-2% og helt opp til 10% av energien deltakerne fikk i seg. I en tredje studie (4) måltes energiutskillelsen hos deltakere som inntok mat tilvarende 150% av energibehovet i tre dager. En person hadde et energitap på ~500 kcal/dag, mens en annen hadde bare mistet ~ 80 kcal/dag. Med andre ord er variasjonen stor. I kunnskapsoppsummeringen fremheves det hvordan dette endrer energioverskuddet fra 150% til henholdsvis 135% og 147%. Dette har potensielt store implikasjoner. I praksis betyr funnene at energiutskillelse er en variabel som er egnet til å beskytte noen mer mot å legge på seg enn andre. Inntak av fiber, i hvor stor grad maten er prosessert, hvor mye man tygger, m.m, påvirker hvordan maten fordøyes. Videre kan faktorer som fysisk aktivitet, stress, alder, helse og alkoholforbruk også påvirke mengden energi som absorberes fra matvarer. Med andre ord, dette er et spennende tema vi garantert vil høre mer om i fremtiden!

Referanser:

  1. Lund J, Gerhart-Hines Z, Clemmensen C. Role of Energy Excretion in Human Body Weight Regulation. Trends in Endocrinology & Metabolism. 2020 Oct 1;31(10):705–8.

  2. Heymsfield SB, Smith J, Kasriel S, et al. Energy malabsorption: measurement and nutritional consequences. Am J Clin Nutr. 1981 Sep;34(9):1954–60.

  3. Jumpertz R, Le DS, Turnbaugh PJ, et al. Energy-balance studies reveal associations between gut microbes, caloric load, and nutrient absorption in humans. Am J Clin Nutr. 2011 Jul;94(1):58–65.

  4. Basolo A, Hohenadel M, Ang QY, et al. Effects of underfeeding and oral vancomycin on gut microbiome and nutrient absorption in humans. Nature Medicine. 2020 Apr;26(4):589–98.