AJCN: Debatter i ernæringsforskning – Bør vi kutte ut animalsk mat?

Thomas Olsen

redaktør

I sin serie der de omtaler «Great Debates in Nutrition» har American Journal of Clinical Nutrition den siste tiden forsøkt å belyse begge sider av temaer som har tendens til å fremprovosere polariserte og opphetede diskusjoner i ernæringsverdenen. Animalsk mat er stadig debattert i forbindelse med helse, bærekraft og ikke minst dyrevelferd, og er det seneste emnet som belyses i denne artikkelserien. Neal D. Barnard og Frédéric Leroy har skrevet tre artikler, en i favør av å kutte animalsk mat, en i disfavør av å kutte animalsk mat, samt en konsensus artikkel. De tre artiklene har kroniske sykdommer som hovedfokus. I artikkelen som fokuserer på argumenter for å kutte ut animalsk mat (vi bør kutte animalsk mat) er den uheldige sammensetningen av næringsstoffer (mettet fett, kolesterol, hemjern) en gjenganger i argumentasjonen i tillegg til at det trekkes frem epidemiologisk og eksperimentell evidens som knytter inntak av animalsk mat til uhelse (1). I artikkelen som argumenterer i disfavør av å kutte animalsk mat er fokus at epidemiologiske studier ikke gir gode nok bevis for at animalsk mat er ugunstig og at næringssammensetningen i flere tilfeller er gunstig, som for eksempel i fisk (2). Det argumenteres også for at å kutte all animalsk mat er i overkant restriktivt og medfører unødig risiko for underernæring. I konsensusartikkelen belyses det at forfatterne kan forenes rundt at plantebaserte dietter har flere gunstige effekter på helsen, at et høyt inntak av mettet fett kan være problematisk samt at mennesker som spiser vegansk bør innta tilskudd av vitamin B12. Vedvarende uenigheter omhandler hvorvidt veganske dietter er sunt for alle, om inntak av animalske matvarer utelukkende er negativt og om optimal næringsstoffsammensetning og faktiske biologiske effekter av næringsstoffene som finnes i animalske produkter. Videre foreslår de at store randomiserte forsøk og observasjonsstudier av høy kvalitet bør gjøres for å løse uenighetene.

Referanser:

  1. Barnard ND & Leroy F. Children and adults should avoid consuming animal products to reduce risk for chronic disease: YES. Am J Clin Nutr. 2020 Oct;112(4):926-930.

  2. Leroy F & Barnard ND. Children and adults should avoid consuming animal products to reduce risk for chronic disease: NO. Am J Clin Nutr. 2020 Oct;112(4):931-936.

  3. Barnard ND & Leroy F. Children and adults should avoid consuming animal products to reduce risk for chronic disease: Debate Consensus. Am J Clin Nutr. 2020 Oct;112(4):937-940.