Kurs og konferanser

Utlandet

12th Nordic Nutrition Conference

Sted: Helsinki, Finland

Dato: 13-16 desember 2020

https://www.nnc2020.fi/programme.html

Annet:

Mange disputaser gjennomføres nå online. Sjekk nettsidene til universitetene for kommende disputaser:

OsloMet: https://www.oslomet.no/om/arrangement/arrangementsoversikt?q=&event_organizer=Fakultet+for+helsevitenskap

Universitetet i Bergen: https://www.uib.no/nye-doktorgrader

Universitetet i Oslo: https://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/