Ekspertuttalelse om fett fra Nasjonalt råd for ernæring

Erik Arnesen

Redaktør og medlem av Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt råd for ernæring har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en ekspertuttalelse om fett og mettet fett som baserer seg på innsendte spørsmål fra fagmiljøer og den generelle befolkningen. Uttalelsen, som ble lansert 17. februar 2021, gir svar på de «15 mest stilte spørsmålene» om fett og mettet fett.

Delvis som en oppfølging av rapporten Kostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget fra 2017, ble det allerede i 2019 bestemt at Nasjonalt råd for ernæring skulle skrive en kortere og mer lettfattet ekspertuttalelse om flere spørsmål knyttet til fett. Helsedirektoratet samlet inn et knippe relevante spørsmål som de ofte møter i sitt arbeid, blant annet fra media. 

Rådet nedsatte en arbeidsgruppe bestående av: Erik Arnesen (leder av arbeidsgruppen; UiO), Jøran Hjelmesæth (leder av Nasjonalt råd for ernæring, Sykehuset i Vestfold og UiO), Liv Elin Torheim (OsloMet), Kirsten Bjørklund Holven (UiO), Kari Hege Mortensen (Nordland fylkeskommune) og Audun Korsæth (Norsk Institutt for Bioøkonomi).

I tillegg til Helsedirektoratets egne forslag, ble det utlyst innspill fra faggrupper og den generelle befolkningen i sosiale medier. Tre praksisstudenter fra samfunnsernæring ved OsloMet hjalp til med å velge ut og systematisere spørsmålene i januar 2020. Til slutt gjensto 15 spørsmål som handlet om alt fra det helt generelle til spesifikke matvarer. Uttalelsen var ferdig i januar 2021, etter vurderinger fra hele ernæringsrådet. 

De 15 spørsmålene som besvares er: 

 • Trenger vi fett, og hvor mye av dette bør være mettet?

 • Hva er forskjellen på mettet og umettet fett?

 • Hva er forskjellen på omega-3 og omega-6?

 • Er mettet fett i seg selv farlig?

 • Bør man velge en diett med meget lavt, eller meget høyt innhold av fett, for mest effektiv vektreduksjon?

 • Bør alt jeg spiser være lettprodukter?

 • Hva er sunnest, meierismør eller plantemargarin?

 • Er plantefett alltid bedre enn animalsk fett?

 • Blir umettet fett omdannet til transfett ved steking?

 • Hvilke planteoljer er sunnest?

 • Hva er egentlig forskjellen på vanlig og extra virgin olivenolje?

 • Hvorfor anbefaler ikke Helsedirektoratet kokosfett?

 • Er ost og meieriprodukter sunt, til tross for innholdet av mettet fett?

 • Er plantebaserte alternativer til fete meieriprodukter sunnere?

 • Hvorfor anbefaler ikke Helsedirektoratet helmelk til barn?

Uttalelsen ble presentert på et åpent webinar på helsedirektoratet.no 17. februar, som også kan sees her

Foto: Shutterstock