Kjære leser

Ane Sørlie Kværner

Redaktør

I det dette nummeret av NTFE går i trykken er det ett år siden Norge ble nedstengt og hjemmekontoret ble den nye normalen. Det var vel de færreste av oss som på det tidspunktet kunne forutse at vi ved inngangen til 2021 fortsatt skulle tilbringe brorparten av døgnets arbeidstimer innenfor husets fire vegger.

Selv om mye tyder på at vi har kommet godt ut av pandemien i Norge, er det ingen tvil om at utholdenheten vår har blitt satt på prøve. Og med over en million medieomtaler i 2020 er hungeren etter andre samtaleemner og også lesestoff stor. Vi er derfor glade for å kunne presentere et så godt som koronafritt nummer som like gjerne kunne vært utgitt før pandemien.

Det er få ting som preger nyhetsbildet ved årsskifte mer enn saker om hvordan man kan spise seg til en bedre kropp og helse – gjerne med et høyt innslag av tro og overbevisning til fordel for vitenskapelig forankring. For oss i NTFE er det viktig å bidra til å dreie pendelen i retning av sistnevnte.

I artikkelen «Alternative dietter: Tro, håp og vitenskap» tar Arnesen og Meltzer for seg utbredte dietter som detox-, lavkarbo- og steinalderkosthold, og drøfter kritisk argumentasjonen som ligger til grunn for de mest utbredte helsepåstandene.

Henning og medarbeidere presenterer i en fagfellevurdert evalueringsstudie resultatene av et ti ukers behandlingsopplegg rettet mot voksne med sykelig overvekt behandlet ved Sørlandet sykehus. Selv om deltakerne jevnt over opplever en bedring i de studerte helseparameterne, må effektene sies å være beskjedne, og belyser kompleksiteten på dette området.

Norum retter i et debattinnlegg om prestasjonsfremmende ernæring et kritisk søkelys på hvilke effekter man kan forvente seg ved bruk av ergogene tilskudd i en konkurransesetting. Stor variasjon innad og mellom utøvere gjør det vanskelig å skille støy fra reelle effekter.

Avslutningsvis ønsker jeg å trekke frem Van Parys sin fagartikkel om det hittil nokså lite omtalte næringsstoffet kolin. Med planer om et eget kapittel om dette emnet i nye NNR (NNR 2022) er dette heldigvis i endring. Vi håper denne artikkelen kan bidra til å vekke interessen mens vi venter på det nye bokkapittelet.

Med dette gjenstår det bare å ønske alle våre medlemmer en god leseopplevelse!

Vennlig hilsen,

Ane Sørlie Kværner, redaktør