3 om dagen: Den nye merkeordningen for magre og lette meieriprodukter

Tekst
Magnhild Pollestad Kolsgaard

Fagsjef ernæring, Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Foto: Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Svært få forbrukere vet at det anbefales et daglig inntak av magre meieriprodukter. Det ønsker Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) å gjøre noe med.

Daglig inntak av magre meieriprodukter

Helsedirektoratet anbefaler i sine kostråd et daglig inntak av magre meieriprodukter, videre spesifisert til 3 porsjoner hver dag (1). For å bidra til å sikre jodinntaket anbefales det at minst to av tre porsjoner bør være melk, syrnet melk eller yoghurt (2).

Undersøkelser Norstat har gjort for Melk.no høsten 2020 viser at kun 22 % av forbrukere over 18 år kjenner til hvor mange porsjoner meieriprodukter helsemyndighetene anbefaler hver dag. Våre forbrukerundersøkelser viser også at kun omtrent halvparten av befolkningen får i seg tre porsjoner med melk, yoghurt eller ost daglig, og kun 40 % drikker melk hver dag. Melk og meieriprodukter er næringstette matvarer som blant annet bidrar med kalsium, jod, B-vitaminer og proteiner av god kvalitet, uavhengig av hvor mye fett de inneholder. Hvis flere kjente til anbefalingen om 3 porsjoner magre meieriprodukter om dagen vil sannsynligvis også flere følge den.

Enkle regler hjelper oss å huske kostrådene

Enkle huskeregler og tydelig merking av produkter kan hjelpe forbrukeren til å ta sunne matvalg. Et «3 om dagen»- merke vil øke kjennskapen til spesifiseringen av kostrådet om et daglig inntak av 3 porsjoner magre meieriprodukter, og tydeliggjøre for forbruker hvilke produkter som kan regnes som magre eller lette.

Ikke alle meieriprodukter kan få merket

Velg magre eller lette meieriprodukter. La minst 2 av 3 være melk eller youghurt.

For å være mest mulig i tråd med kostrådet skal «3 om dagen»-merkeordningen kun brukes på magre eller lette produkter. Det er utarbeidet kriterier innenfor de ulike kategoriene av meieriprodukter som spesifiserer en maksgrense på hvor mye fett, sukker og salt produktet kan inneholde i henhold til Nøkkelhullforskriften eller Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. «3 om dagen»-merket skal kun brukes på det som kan regnes som hverdagsprodukter for folk flest, og ikke på produkter som først og fremst er ingrediens- og matlagingsprodukter.

Utover året vil «3 om dagen»-merket bli stadig mer synlig både på produkter og i annen kommunikasjon om melk og meieriprodukter. Merkeordningen vil forhåpentligvis bidra til at flere fagpersoner aktivt inkluderer kostrådet om magre meieriprodukter og 3 om dagen i sin kommunikasjon, og at flere forbrukere følger anbefalingen. Altfor mange, og spesielt kvinner, får i seg for lite jod og mange får også for lite kalsium Et glass melk, en yoghurt og to skriver lettere brunost eller gulost hver dag er enkelt å få i seg og bidrar til en pakke av næringsstoffer som vi trenger hver dag.

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Kostrådene. «Kostråd 7. Magre meieriprodukter som en del av det daglige kostholdet». Helsedirektoratet 2011. [Hentet 11.02.21] Tilgjengelig på: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen/magre-meieriprodukter-som-del-av-det-daglige-kostholdet

  2. Helsedirektoratet. «Slik følger du kostrådet» www.helsenorge.no. [Hentet 11.02.21] Tilgjengelig på: https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/velg-magre-meieriprodukter