Gjennombrudd for den medikamentelle behandlingen av overvekt og fedme?

Tekst
Vegard Lysne

Redaksjonsmedlem

Behandling av overvekt og fedme er en stor utfordring. Hjørnestenen i dagens behandling er livsstilsendring, med fokus på kosthold og fysisk aktivitet, men som kjent er det for mange svært vanskelig å oppnå varig vekttap med disse verktøyene. Fedmekirurgi er et mer effektivt alternativ, men kan også gi flere alvorlige bivirkninger som følge av varige endringer i fordøyelseskanalen. For å maksimere effekten av livsstilsendringer, anbefales det samtidig medikamentell behandling, men til nå har slike medikamenter vært lite tilgjengelige, dyre og effekten moderat.

I en fersk studie publisert i New England Journal of Medicine (1), undersøkte John P.H. Wilding og medarbeidere hvorvidt semaglutid, en GLP-1 analog som har vært brukt i behandling av type 2 diabetes, kunne være et alternativ. Semaglutid har tidligere vist seg å kunne indusere vekttap hos pasienter med type 2 diabetes, og forfatterne av studien ville derfor undersøke om dette også var tilfelle for mennesker med overvekt eller fedme, men uten diabetes.

Totalt ble 1961 deltakere randomisert til å få en ukentlig injeksjon med semaglutid eller placebo i 16 mnd. Resultatene var slående. Gjennomsnittlig vekttap i semaglutidgruppen var hele 14,9%, sammenlignet med 2,4% i kontrollgruppen. Forskjellen mellom gruppene (95% konfidensintervall) var 12,4 (11,5-13,4) %. Effekten var enda større når bare deltakerne som gjennomførte behandlingen som planlagt ble inkludert (per protokoll analyse). Blant de som fikk semaglutid var det 86% som oppnådde et klinisk relevant vekttap på minimum 5%, mot bare 32% i kontrollgruppen. Tilsvarende tall for de som oppnådde minimum 10% vekttap var 69% vs 12%, og minimum 15% vekttap ble oppnådd hos 51 % vs 5%. Deltakerne i semaglutidgruppen opplevde en større forbedring i kardiometabolske risikofaktorer, og rapporterte en større forbedring i fysisk funksjonsnivå. De hyppigst rapporterte bivirkningene var midlertidig mild til moderat kvalme og diare, og flere avsluttet derfor sin deltakelse underveis (7% frafall totalt) sammenlignet med kontrollgruppen (3% frafall).

Resultatene indikerer at semaglutid kan være et effektivt og trygt medikament som kan bidra til at flere lykkes med vekttap, og dermed unngå fedmekirurgi. Ingen andre medikamenter godkjent for behandling av overvekt og fedme har vært i nærheten av å gi tilsvarende resultater. Ettersom dette var en klinisk fase-3 studie, i tillegg til at medikamentet allerede er godkjent for tilleggsbehandling av diabetes type 2 samt at andre GLP-analoger har godkjenning for å bruk til vektkontroll, er det sannsynlig at også semaglutid vil få godkjenning for behandling av overvekt og fedme.