Energitilgjengelighet hos mannlige utholdenhetsutøvere i sykling

Tekst
Martin Norum

MSc Idrettsernæring og ISSN Sports Nutritionist, redaksjonsmedlem

Til tross for at det er faglig enighet om at konsekvenser av relativ energimangel og lav energitilgjengelighet er alvorlige og rammer begge kjønn, er menn en understudert gruppe innenfor dette viktige temaet. Lav energitilgjengelighet over tid gjør at kroppen ikke har nok energi tilgjengelig til at alle fysiologiske funksjoner fungerer optimalt, hvilket resulterer i svekket helse. Kjente negative helsekonsekvenser er blant annet redusert benmineraltetthet, redusert hvileforbrenning, spiseforstyrret atferd, dårligere treningsrespons, økt risiko for skader, redusert immunfunksjon, fravær av menstruasjon for kvinner og negative endringer i det endokrine system hos begge kjønn.

I en nylig kunnskapsoppsummering ble status for hva man vet om lav energitilgjengelighet hos mannlige syklister oppsummert (7). Vedvarende svært lav fettprosent, vektreduksjonspraksis i forkant av- og under konkurransesesong og/eller redusert energitilgjengelighet er vist å redusere testosteronproduksjonen til et punkt som både er helsemessig og prestasjonsmessig ugunstig.

De negative prestasjonsmessige effektene av lav energitilgjengelighet kan likevel dessverre bli maskert av lavere kroppsvekt, hvilket kan gjøre at utøveren på kort sikt kan prestere like bra - og forhindre at støtteapparat fanger opp at en utøver ikke dekker energibehovene tilstrekkelig. Syklister som trener for å prestere på høyt nivå har en tendens til å periodevis gjennomføre både trening og konkurranser under lav energitilgjengelighet, hvilket øker risikoen for å utvikle lav benmineraltetthet, noe syklister i utgangspunktet er særlig utsatte for, blant annet som følge av store treningsmengder i en ikke-vektbærende idrettsgren.

Årsakene til at lav energitilgjengelighet kan oppstå hos denne gruppen kan handle om alt fra misnøye med egen kropp, sosialt press fra lagkamerater, trenere og annet støtteapparat. En tanke om at lavere kroppsvekt automatisk vil øke prestasjonen kan også bidra. Samtidig kan relativ energimangel ofte oppstå utilsiktet som følge av blant annet manglende bevissthet knyttet til energiinntak og den store variasjonen syklister har i energiforbruk, samt vansker med å få i seg nok mat. Kunnskap og bevissthet knyttet til temaet er derfor av stor betydning, både i praksis ute i «felten», men vel så mye i forskningssammenheng for å forstå risikofaktorer og effekter av lav energitilgjengelighet hos menn. På den måten kan det antakelig utvikles bedre strategier for å forebygge dette i noen grad videre.

Referanser

  1. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med 2021;: NEJMoa2032183.

  2. The Lancet Diabetes Endocrinology. Vitamin D and COVID-19: why the controversy?. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(2):53.

  3. Ma H, Zhou T, Heianza Y, Qi L. Habitual use of vitamin D supplements and risk of coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: a prospective study in UK Biobank. Am J Clin Nutr. 2021Jan 29:nqaa381.

  4. COVID-19 rapid guideline: vitamin D. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2020 Dec 17.

  5. Nasjonalt råd for ernæring. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?. Oslo: Nasjonalt råd for ernæring; 2018.

  6. Oslo universitetssykehus. Transtudien. Forebygging av covid-19 med tran. [Internett[. [hentet 8. feb 2021]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-covid-19-med-tran

  7. Schofield KL, Thorpe H, Sims ST. Where are all the men? Low energy availability in male cyclists: A review. European Journal of Sport Science. 2020 Oct 28;0(0):1–12.