Frokostwebinar om munnhelse i forbindelse med Munnhelsedagen

Silje Wilhelmsen

Klinisk ernæringsfysiolog

I forbindelse med Munnhelsedagen 20. mars 2021, arrangerte Den Norske Tannlegeforeningen og Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF) et webinar for å belyse viktigheten av god munnhelse. Ved hjelp av tverrfaglig samarbeid kan vi oppnå en mer helhetlig og bedre behandling for pasientene. Hele 360 personer deltok direkte, og enda flere kan få med seg opptaket som legges ut på keff.no.

Sammenheng mellom oral og generell helse

Første innlegg om sammenhengen mellom oral og generell helse ble holdt av professor Janicke Liaaen Jensen. Jensen åpnet innlegget med å stille spørsmålet: «hvor mange (pasienter) blir sett i munnen?». I sitt innlegg viser hun at en rekke sykdommer er forbundet med dårlig munnhelse, slik som Alzheimer sykdom, diabetes, hjertesykdom, infeksjoner i luftveiene og mange flere. Ettersom det er en sammenheng mellom sykdom og munnhelse, er det viktig at helsepersonell læres opp slik at man vet hva man skal se etter. Risikofaktorer for dårlig munnhelse er sukker, tobakk og for mye alkohol. Som et svar på sitt innledende spørsmål forklarer Jensen at det burde være en rettighet at pasienter som legges inn på sykehus, i sykehjem eller i hjemmesykepleien undersøkes i munnen.

Et annet tema hun trekker frem er at 20 % av nordmenn over 70 år bruker mer enn 10 ulike medisiner årlig. Dette er en utfordring ettersom flere medisiner gir økt påvirkning på blant annet spyttsekresjonen i munnen, som igjen kan gi alvorlig munntørrhet. Dette er både ubehagelig for pasienten og kan påvirke ernæringsstatus. Oppfordringen til alle helsepersonell er klar: undersøk alltid munnhelse - gå i dialog med pasient og fastlege om eventuelle medisiner eller annet som påvirker munnhelsen ¬- fordi munnhelsen kan påvirke den generelle helsen og vice versa.

Ulike aspekter ved smak og lukt

Spesialtannlege Preet Bano Singh beskrev ulike aspekter ved smak og lukt. Det er ikke bare munntørrhet, smak og lukt som er verdt å snakke om, men også kjemestesi. Kjemestesi er den kjemiske følsomheten til orale slimhinner, for eksempel kan dette være den isende følelsen man får når man spiser mynteblader eller den brennende følelsen man får når man spiser chili. Følelse av prikking og ulik konsistens er også kjemestesi. Det finnes et klassifikasjonssystem for utredning av lukt, smak og kjemestesi hos pasienter, og dette kan bidra til å avdekke infeksjonssykdommer, kreft, nevrologiske sykdommer, systemiske sykdommer, osv.

Når det kommer til Covid-19, har tidlig forskning vist at både lukt, smak og kjemestesi påvirkes. Noen opplever tap av disse følelsene i en midlertidig periode, mens hos noen pasienter kan dette vedvare i lang tid. Til slutt oppfordrer Singh tannleger til å undersøke forstyrrelser i smak, lukt og kjemestesi og sette i gang behandling tidlig, og kliniske ernæringsfysiologer til å ivareta tilstrekkelig næringsinntak hos disse pasientene.

Ernæringsbehandling ved redusert oral helse

Siste innlegg kom fra klinisk ernæringsfysiolog Tone Maren Ramsli og handlet om ernæringsbehandling ved redusert oral helse. Hun jobber på Sunnaas sykehus, og forklarte hvor vanlig det er at hun kommer i møte med pasienter som har svært dårlig munnhelse, og pasienter som har nektet å bli undersøkt i munnen. Dårlig munnhelse kan være årsak til redusert tyggefunksjon, matlyst og matglede, noe som er bekymringsverdig når inneliggende pasienter gjerne har et økt energi- og proteinbehov i forhold til friske personer. Risikoen for raskt muskeltap er høy, og gir økt risiko for død. Derfor er det ekstra viktig å sette inn behandling tidlig og ivareta god munnhelse.

Ramsli trekker frem ernæringstrappen som et godt hjelpemiddel for alle helsepersonell. De nederste trinnene er noe som alle i kontakt med pasienter kan gjøre. Dette er å undersøke underliggende faktorer som påvirker matinntak (eksempelvis medisinsk behandling), måltidsmiljøet (eksempelvis luft inne på rommet), mattilbudet og eventuell beriking av mat (eksempelvis en ekstra spiseskje olje i supper og sauser). De øvrige trappetrinnene er kef-ens spesialitet, som næringsdrikker, sondeernæring og intravenøs ernæring. Et særdeles viktig spørsmål som Ramsli trekker frem er «hva har du veid før?». Det er et spørsmål som alt helsepersonell kan stille pasienten og som vil gi en indikasjon på ernæringsstatus. Enkle screeningverktøy kan også brukes

Oppsummering av webinaret

Munnhelsen er en viktig del av det helhetlige helsebildet. Det er en del som kan bli glemt, men som kan si mye om generell helsetilstand, og som ikke minst kan gi store konsekvenser for generell helsetilstand. Å undersøke og avdekke tilstander vil gi en betydelig bedre behandling for pasienten, og vi trenger et sterkt tverrfaglig samarbeid for å styrke befolkningens munnhelse. Vi kan ikke godta at pasienten må bli så dårlige som nå, før de får henvisning.

Take-home message

Orale forhold må inkluderes i den medisinske undersøkelsen som gjøres av alt helsepersonell. Ikke tenk munnen for seg og resten av kroppen for seg, se det som en helhet.

Munnhelsedagen

Munnhelsedagen markeres hvert år 20. mars for å rette søkelyset på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet.