Kjære leser

Erik Arnesen

Redaktør

Denne våren ble resultater fra Folkehelseinstituttets nasjonale folkehelseundersøkelse fra 2020 publisert. Undersøkelsen inkluderte flere spørsmål om kostholdsvaner, som er publisert i en egen rapport av Marianne Hope Abel og Torunn Holm Totland. Ett av funnene var at 28 prosent av de spurte aldri eller sjelden drakk melk/melkedrikker. Spesielt unge kvinner hadde et lavt inntak av melk og yoghurt. Selv om salget av melk faktisk økte for første gang på lenge i 2020, finnes det åpenbart utsatte grupper som trenger gode alternativer som er like gode kilder på næringsstoffer, særlig jod. Derfor er Lisbeth Dahl og medarbeideres nye analyser av jodinnhold i «plantemelk» som er rapportert i dette nummeret av tidsskriftet høyst aktuelt og etterlengtet. Få produkter er beriket med jod, og innholdet varierer derfor oppsiktsvekkende mye.

Meieriprodukter er selvsagt mer enn bare jod, og sammenhengen med kroniske sykdommer er mye studert, men med resultater som muligens kan virke sprikende eller forvirrende. Frida Huhta Sandnes og Patrik Hansson har i dette nummerets andre fagfellevurderte artikkel skrevet en oversiktsartikkel om inntak av meieriprodukter og risiko for diabetes type 2 som gir en god og oppdatert beskrivelse av status for denne forskningen. Det ser ut til å være støtte for både magre og fermenterte meieriprodukter, men er sammenhengene konsekvente og overbevisende nok til å gi et konkret råd for å forebygge diabetes? De nye nordiske ernæringsanbefalingene (NNR 2022) vil inkludere både næringsstoff- og matvarebaserte kostråd, og vil muligens gi nye anbefalinger om meieriprodukter. Anne Høyer, som er prosjektsekretær for NNR2022-komiteen, oppdaterer oss om denne prosessen i dette nummeret.

Her kan du også lese mer om alt fra dietter til IBS, og vi introduserer en ny spalte – «Veien til doktorgrad» - hvor vi intervjuer nåværende og tidligere stipendiater om deres erfaringer og råd. Ytterligere tre artikler er publisert på nett: «Erfaringer med bruk av smakstilpassede næringsdrikker hos pasienter med kreft» av Tobberup og Lysdal og metodeartikkelen «The place of animal products in a sustainable diet» av Peters og medarbeidere.

Med ønske om en knallsommer.

Vennlig hilsen

Erik Arnesen, redaktør