Status for arbeid med oppdatering av nordiske næringsstoffanbefalinger; NNR2022

Vi er i rute!
Anne Høyer

Seniorrådgiver, Helsedirektoratet. Vitenskapelig prosjektsekretær i NNR2022 prosjektet

Arbeidet med NNR2022 har ikke latt seg bremse av et år hvor de fleste har oppholdt seg innenfor hjemmekontorets fire vegger. Det internasjonale samarbeidet fortsetter i høyt tempo med et tilpasningsdyktig team og flittig bruk av digitale verktøy.

Med større fokus på matvarebaserte kostråd, vil NNR2022 vil bestå av over 60 kapitler med bidrag fra rundt 300 eksperter. Flertallet er godt i gang, og de første kapitlene forventes klare til høsten. Det legges opp til offentlig høring av alle kapitler.

Åpenhet og vitenskapelighet er nøkkelord i NNR2022 prosjektet, og det skal tydelig fremgå at konklusjoner bygger på et grundig vitenskapelig underlag. Det er publisert tre vitenskapelige artikler som beskriver de metodiske prinsippene for utarbeidelse og oppdatering av næringsstoffanbefalinger og matvarebaserte kostråd. Christensen et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 – Principles and methodologies. Food Nutr Res 2020. Arnesen et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022- Structure and rationale for qualified systematic reviews. Food Nutr Res 2020. Arnesen et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 – Handbook for qualified systematic reviews. Arnesen et al. Food Nutr Res 2020.

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

"NNR2022 Systematic Review Centre" er et virtuelt senter tilknyttet NNR2022 prosjektet som skal gjennomføre totalt ti systematiske kunnskapsoppsummeringer. En vitenskapelig artikkel som beskriver prosessen for utvelgelse og prioritering av tema forventes publisert før sommeren. Høyer et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 – Prioritization of topics for de novo systematic reviews. Food Nutr Res. 2021 (submitted).

De fem første temaene for systematisk kunnskapsoppsummering er valgt og igangsatt:

  • Inntak av protein hos barn opptil 5 år og vekst og risiko for fedme og type 2-diabetes

  • Inntak av bønner/linser og kardiovaskulær sykdom og type 2 diabetes

  • Inntak av planteprotein vs. animalsk protein hos voksne og kardiovaskulær sykdom og type 2 diabetes

  • Inntak av vitamin B12 og vitamin B12 status hos sårbare grupper

  • Fettkvalitet og mental helse hos eldre

Alle protokoller publiseres i den internasjonale databasen PROSPERO.

Integrering av miljøaspektet av bærekraft

Det vil bli satt fokus på sammenhengen mellom kosthold og bærekraft i nye NNR og prosjektet har i den forbindelse inngått et samarbeid med det uavhengige instituttet Chatham House i London. Chatham House skal sammen med et titalls nordiske og baltiske eksperter, samt NNR2022 Komiteen, utarbeide tre vitenskapelige bakgrunnsartikler som skal danne grunnlaget for integrering av miljøaspektet av bærekraft inn i de matvarebaserte kostrådene.

NNR2022 Komiteen arrangerer en rekke webinarer for de som ønsker å følge dette arbeidet. I september 2020 var temaet metodikk for integrering av bærekraft i kostråd, opptak og presentasjon er tilgjengelig på prosjektets hjemmesider. Den 25. mai 2021 avholdes et nytt webinar hvor oppmerksomheten rettes mot de største initiativene på kosthold og bærekraft på globalt, europeisk og nordisk nivå.

Hvordan kan du følge med og bidra?

Prosjektets hjemmeside oppdateres jevnlig med relevant informasjon. Her kan du blant annet lese om prosjektets deltagere og organisering, få innsyn i møtereferat og få andre relevante statusoppdateringer. Alle kapittelforfattere og eksperter som skal delta i arbeidet med bærekraft vil også annonseres på hjemmesidene når dette er klart.

Gjennom hele prosjektperioden er det mulig å stille spørsmål og gi kommentarer via hjemmesiden. Prosessen skal være åpen og all korrespondanse offentligjøres på hjemmesiden slik at man ser hvem som vil påvirke.

Prosjektets hjemmesider: https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutrition-recommendations-2022

Twitter: @nnr2022

Påmelding nyhetsbrev; send epost til anne.hoyer@helsedir.no

Fakta om NNR

Nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR) danner grunnlaget for alle nordiske lands ernæringspolitikk og nasjonale kostråd. Arbeidet med den sjette utgaven, NNR2022, ledes av professor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo. Arbeidet organiseres av Helsedirektoratet i Norge, men involverer alle de fem Nordiske landene. De baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen) samt Færøyene, Grønland og Åland deltar som observatører. Nordisk Ministerråd er oppdragsgiver. Det internasjonale samarbeidet har resultert i fem foregående utgaver av NNR.

Interessekonflikter: Undertegnede er vitenskapelig prosjektsekretær i NNR2022 prosjektet