Kjære leser

Ane Sørlie Kværner

Redaktør

Idet dette nummeret havner i din postkasse – eller når du leser det på NTFE.no – er du sannsynligvis godt i gang med arbeidshverdagen etter ferien, forhåpentligvis med ny giv og motivasjon til å dykke inn i alt det spennende ernæringsverdenen har å by på.

Vi i NTFE har gleden av å presentere et bredt sammensatt nummer som spenner fra forskning på tarmhelse til hjernen. Vi får også et nytt møte med ekspertpanelet vårt på doktorgradsløpet som forteller oss mer om hvordan det er å være stipendiat, men også veien videre.

Fra 2022 vil et nasjonalt tarmscreeningprogram rulles ut i Norge. Ved å systematisk lete etter tarmkreft i befolkningen kan man redde liv. Selv om det forebyggende potensiale ved tarmscreening er stort, har dagens screeningmetoder begrensninger. Det foregår derfor omfattende forskning på hvordan man kan optimalisere tarmscreeningtilbudet slik at det blir best mulig i årene som kommer. I denne utgaven av NTFE tar forskere fra Kreftregisteret og Avdeling for Ernæring, UiO, for seg potensialet i å kartlegge kostholdet i en screeningsammenheng. Ikke bare kan kartlegging av kostholdet gi ny innsikt i sammenhenger mellom kosthold og kreft, men også bidra til et mer persontilpasset tarmscreeningprogram i fremtiden.

Tarmhelse er også i fokus i en oversiktsartikkel om anoreksi av Ida Heir Hovland og Lasse Bang. I denne fagfellevurderte artikkelen tar forfatterne for seg betydningen av tarmfloraen i sykdomsforløpet og behandlingen av anoreksi. Selv om det fortsatt er mye som er uavklart på dette området, er forskningen så langt lovende, og tyder på en mulig rolle av tarmflorarettede kostintervensjoner i fremtidens behandling av anoreksipasienter.

Fra tarmen rettes blikket mot hjernen i anmeldelsen av boken «Mat for hjernen» skrevet av Ole Petter Hjelle og Tine Mejlbo Sundfør. Selv om anmelderen vår (redaktør Erik Arnesen) ikke fikk innfridd ønsket sitt om å få kostholdsråd for høyere IQ, opplevde han å bli klokere av å lese denne boken. Hvordan et hjernevennlig kosthold harmoniserer med kostrådene forøvrig, kan du lese mer om i denne bokanmeldelsen.

Med det gjenstår det bare å ønske alle våre lesere en god høst!