De første kliniske ernæringsfysiologene uteksaminert ved UiT – Norges arktiske universitet

Ragnhild Holten Nergaard

Studiekonsulent for bachelor i ernæring og master i klinisk ernæring ved UiT – Norges arktiske universitet

18 juni 2021 ble siste muntlig eksamen avholdt for studentene på master i klinisk ernæring ved UiT – Norges arktiske universitet, og det er nå uteksaminert 11 nye kliniske ernæringsfysiologer. Disse studentene er de første med denne utdanningen fra UiT.

Bachelor i ernæring ved UiT ble startet opp i 2016, og det første kullet begynte på master i klinisk ernæring i 2019. Det tas opp mellom 10 og 20 studenter på bacheloren, og mellom 10 og 15 studenter på masteren hvert år. Utdanningen ble startet opp med bakgrunn i få kvalifiserte søkere på stillinger i Nord-Norge, i tillegg til en generell mangel på kliniske ernæringsfysiologer i landsdelen. Det er per i dag få stillinger for kliniske ernæringsfysiologer i Nord-Norge, men flere av studentene ønsker å bli i nord, og håper på og vil jobbe for at det opprettes flere stillinger i landsdelen, da behovet er stort.

Studieleder Magritt Brustad er godt fornøyd med at UiT kan tilby utdanning på feltet. Hun er selv ernæringsfysiolog, professor i ernæring og studieleder for ernæringsutdanningen. Hun mener ernæringsfysiologene vil bidra til positive helsegevinster både for pasienter og befolkningen som helhet:  

– Mange sykdommer kan forebygges ved riktig kosthold. God ernærings- og kostrådgiving ved sykdom er viktig for helsen til mange pasienter. Dette krever solid forskningsforankret fagkompetanse, og det har de kliniske ernæringsfysiologene som er utdannet hos oss.

Les mer om studiet her: https://uit.no/utdanning/program/613006/klinisk_ernaering_-_master

De første kliniske ernæringsfysiologene ved UiT. 1. rad: Mari Mikkelsen, Elise M. Paulsen og Monika L. Machlik. 2. rad: Anna Ø. Sønslien, Eirin S. Gjerde og Ingvild Sætherbø. 3. rad: Mari Thesen, Wendy van Dreunen og Mari W. Gjønnes. 4. rad: Marie Hauan og Thea J. Berglund. Fotograf: Jonatan Ottesen/UiT.