Om varder og mat

Matlagingsfilmer til inspirasjon og som pedagogisk verktøy

Mona Bjelland

Spesialrådgiver klinisk ernæring, Kreftforeningen

Hva tenker du når du hører ordet «varde»? Og hvorfor skrive om varder når temaet er filmer om mat?

Klinisk ernæringsfysiolog Joanna Andersson og Line Strøm som kokk i nye filmer fra Kreftforeningen. Foto: Kreftforeningen.

Fra gammelt av har folk bygget varder for at reiser skal bli tryggere. En varde representerer trygghet, den forteller hvor man er, at noen har vært der før, samtidig som den er en veiviser videre.

Fra fysisk til digital kostholdsveiledning og kursing

Et Vardesenter er en møteplass på de største sykehusene i landet for alle som er rammet av kreft; nåværende eller tidligere kreftpasienter, pårørende og etterlatte. Vardesenteret er et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene, og i dag finnes det syv Vardesentere (1).

På flere Vardesentere kan kreftpasienter få råd fra en klinisk ernæringsfysiolog. Individuell veiledning og kurs ble frem til mars 2020 gjennomført fysisk, men koronasituasjonen gjorde at det måtte tenkes nytt – og digitale løsninger ble et naturlig tema. Ønsket om matlagingsfilmer som del av et digitalt tilbud kom raskt. Høsten 2020 laget derfor Vardesenteret ved Oslo universitetssykehus og Kreftforeningen syv filmer med det overordnede temaet «inspirasjon til gode matvaner», med hovedfokus på sunt kosthold ved kreft. Seks av filmene varer fra et drøyt til halvannet minutt, mens én film varer i nesten fire minutter. Klinisk ernæringsfysiolog Joanna Andersson og Line Strøm som kokk viser hvordan enkle retter lages på en fristende og pedagogisk måte.

Med støtte fra Stiftelsen Dam ble ytterligere åtte filmer med Joanna og Line laget i løpet av våren 2020. Noen kreftpasienter opplever vekttap, mens andre opplever vektøkning. Fire av filmene er derfor rettet mot pasienter med nedsatt matlyst eller som ikke lenger klarer å spise som de pleier grunnet andre spisevansker. De andre fire filmene er for pasienter som ønsker inspirasjon til å finne sunnere alternativer for å unngå uønsket vektøkning. Flertallet av disse filmene varer i drøye to minutter. Filmene er knyttet opp mot måltider, oppskriftene finnes på kreftforeningen.no og filmene er tilgjengelige for alle her: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/kosthold-ved-kreft/verktoykasse-for-helsepersonell-mat-og-kreft/filmer-med-inspirasjon-til-sunt-kosthold-ved-kreft/

To typer tomatsuppe: En av filmene har tomatsuppe og beriking av supper som tema. Foto: Kreftforeningen.

Bruk filmene som pedagogisk verktøy – også for studenter

Filmene er primært for pasienter og pårørende, men kan også brukes som pedagogisk verktøy for studenter i helserelaterte fag. Det å lage mat er jo en ferdighet, og film som forberedelse til studenters ferdighetstrening er godt belyst i et debattinnlegg i Sykepleien.no, skrevet av fem forfattere fra Universitetet i Stavanger (2). Innlegget har tittelen «Film i utdanningen er kommet for å bli» og begrunnes som følger: «Film utgjør et utgangspunkt for å lære praktiske ferdigheter; prosedyren rent teknisk, hva en trenger av utstyr, hvilken rekkefølge og hygieniske prinsipper. En fordel med film er at studenten kan repetere filmen hvor mange ganger han/hun ønsker, stoppe filmen hvor som helst og se den på nytt. Integrering av læringssituasjoner som blant annet bygger på film med tilhørende refleksjon, representerer en viktig pedagogisk tilnærming.»

En av filmene viser tilberedningen av bakt torsk, en fiskerett med fine farger og gode smaker. Foto: Kreftforeningen.

Varder og filmer om mat

Det er lett å gå seg vill i påstander om kreft og kosthold på nettet og i mediene, både for pasienter, pårørende og studenter. Temaet «Kosthold og kreft: Hvordan velge rett – når alle påstår å ha fasiten?» har vært omtalt i en tidligere artikkel i dette tidsskriftet (3). Filmene som er omtalt ovenfor kan sees på som varder i denne sammenheng. Oppskriftene og innholdet i filmene er kvalitetssikret av fagpersoner. Det gir trygghet for pasienten; at noen kan fortelle hvor du er i kreftforløpet og gi råd basert på det, få høste verdifulle erfaringer fra noen som har vært der før, samtidig som du får en veiviser videre. Akkurat som varden.

Interessekonflikter: Ingen

Finansieringskilder: Åtte av filmene er laget med støtte fra Stiftelsen Dam

Kilder

  1. https://kreftforeningen.no/vardesenteret/om-vardesenteret/

  2. https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/01/film-i-utdanningen-er-kommet-bli

  3. https://www.ntfe.no/journal/2020/2/m-23/Kosthold_og_kreft:_Hvordan_velge_rett_%E2%80%93_n%C3%A5r_alle_p%C3%A5st%C3%A5r_%C3%A5_ha_fasiten