Årets kef og kef-ambassadør 2020!

Silje Wilhelmsen

Klinisk ernæringsfysiolog

Prisen for årets kef og kef-ambassadør for 2020 ble utdelt på KEFF konferansen 2. juni. Både årets kef, Mandeep Kaur Bains/Takhar, og årets kef-ambassadør, Beint Bentsen, har gjort en formidabel innsats for å fremme klinisk ernæring og kliniske ernæringsfysiologer!

Årets kef 2020!

Årets kef-pris blir utdelt til en klinisk ernæringsfysiolog som har utmerket seg i sitt arbeid for å fremme klinisk ernæring i Norge. I år gikk prisen til styreleder for KEFF gjennom tre år, Mandeep Kaur Bains/Takhar, takket være hennes egenskaper som lagspiller og dyktig leder av KEFF gjennom med- og motvind. "Hun skaper trygghet omkring seg, fremmer dialog, er tålmodig og vedholdende, og ikke minst tar hun ikke et nei for et avslag, men kjemper videre til utfordringen er løst", står det i beskrivelsen.

Kaur Bains/Takhar har blant annet bidratt til endringer i organisasjonen. Tydeligere organisasjonsstruktur, endringer på hjemmeside for bedre kommunikasjon utad om fagfeltet klinisk ernæring og opprettelse av en egen dag for promotering av yrkesgruppen, er bare noe av det årets kef har gjennomført for å synliggjøre fagfeltet og profesjonen. I tillegg har hun arbeidet for påvirkning og samarbeid med politikere, ledere og organisasjoner. Under koronapandemien har hun med beslutningskraft og gjennomføringsevne, faglig så vel som økonomisk, stått støtt i alle uforutsigeligheter.

Hennes arbeidsinnsats har vært langt utover det man kan forvente i hennes rolle. Denne innsatsen kommer alle medlemmer av KEFF og samfunnet forøvrig til gode.

Prisoverrekkelsen ble gjennomført på en smittevernvennlig måte, av fjorårets vinner Johanne Alhaug.

Årets kef-ambassadør 2020!

KEFFs ambassadørpris gis til personer som ser behovet for flere kliniske ernæringsfysiologer og som har gjort en aktiv innsats for å fremheve yrkesgruppens betydning. I år gikk prisen til Beint Bentsen, overlege i barnegastroenterologi ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS!

Bentsen har gjennom alle år jobbet for å fremme kliniske ernæringsfysiologers rolle i klinikken. Han har særlig jobbet for tverrfaglighet i pasientarbeidet ved å inkludere og framsnakke klinisk ernæring, samt integrere kliniske ernæringsfysiologer som en naturlig del av pasientbehandlingen ved Barne- og ungdomsklinikken. Han har opprettet et tverrfaglig team med kef, lege og sykepleier hvor alle interesserte er velkomne til å møte ukentlig for å diskutere pasienter med ernæringsproblemer, ved Barneklinikken på Ullevål og Rikshospitalet.

Bentsen har alltid vært opptatt av kliniske ernæringsfysiologers deltakelse på internasjonale kongresser for faglig oppdatering og har bidratt til ernæringsforskning sammen med kliniske ernæringsfysiologer. De kliniske ernæringsfysiologene i Bentsens omkrets laget for noen år siden et dikt for å hedre ham. Her følger et utdrag:

Med innsikt og empati

legger du opp din strategi

for de bittesmå med for lite energi.

Du ser hver enkelt pasient.

Rett behandling, næringsstoffer, medikament.

Du har greid

å få til et skikkelig tverrfaglig samarbeid:

Ernæringsteamet, med en lærd

gastrolege på laget,

vårt levende leksikon, gull verdt

for oss kef'er og ernæringsfaget

En stor takk til deg, Beint, fra oss alle, for godt samarbeid gjennom mange år!

KEFF gratulerer Mandeep og Beint med velfortjente priser!