Kjøttinntak og iskemisk hjertesykdom – Ny meta-analyse

Thomas Olsen

Redaktør

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En fersk og omfattende systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse publisert av Papier og medarbeidere i Critical Reviews in Food Science and Nutrition har undersøkt sammenhengen mellom inntak av ulike typer kjøtt (uprosessert og prosessert rødt kjøtt, fjærfe) og forekomst av iskemisk hjertesykdom (1). Studien inkluderte 13 kohortstudier med over 1 million deltakere og mer enn 30 000 tilfeller av iskemisk hjertesykdom fra Asia, USA, Europa og Australia. Data på kjøttinntak var samlet inn med en eller flere matvarefrekvensskjema eller 24-timers kostintervju. Effektestimatene er oppgitt som relativ risiko for iskemisk hjertesykdom per 50 grams økning i kjøttinntaket. For uprosessert rødt kjøtt var relativ risiko per 50 gram inntak 1,09 (95% KI: 1,06-1,12). For prosessert rødt kjøtt var relativ risiko per 50 gram inntak 1,18 (95% KI: 1,12-1,25). For fjærfe var relativ risiko per 50 gram inntak 1,02 (95% KI: 0,97-1,07). Med andre ord ble det observert en risiko på henholdsvis 9 og 18% per 50 gram inntak av uprosessert og prosessert rødt kjøtt. Funnene for fjærfe var ikke like tydelige.

Meta-analysen er derimot ikke uten svakheter, og vi får eksempelvis ikke opplyst hvor stor del av kostholdet som utgjøres av kjøtt eller hva det eventuelt går på bekostning av. I tillegg er det en utfordring i tolkningen av denne typen resultater at enkeltstudiene som er inkludert i meta-analysen rapporterer estimater fra statistiske modeller der inkluderte kovariater varierer fra studie til studie. Forfatterne trekker frem at noen studier ikke har justert for viktige effektforvekslere som totalt energiinntak, mens andre har justert for såkalte mediatorer som kan føre til overjustering. Det betyr at hvert effektestimat fra enkeltstudiene i seg selv kan være upresise som igjen får konsekvenser for estimatene i meta-analysen.

Funnene fra den omfattende studien føyer seg likevel inn i rekken av observasjoner som indikerer at inntak av prosessert og uprosessert rødt kjøtt har negative helsekonsekvenser.

Referanser

  1. Papier K, Knuppel A, Syam N, et al. Meat consumption and risk of ischemic heart disease: A systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;1–12.