Kjære leser

Thomas Olsen

Redaktør

Jeg håper du har funnet deg godt til rette med årets siste nummer av Norsk Tidsskrift for Ernæring, enten i trykket versjon eller på nett, og nyter førjulstiden til tross for nye mutasjoner og restriksjoner nå i adventstiden. Forhåpentligvis blir dette siste runde, og vi får om ikke annet håpe at dette blir aller siste gang vi må begrense kontakt med familie, venner og kjente og at pandemien omsider tar slutt.

Mot slutten går også perioden til det nåværende redaktørteamet i NTFE, og dette blir det siste nummeret hvor Erik Arnesen, Ane Sørlie Kværner og undertegnede er ansvarlig for dagens innhold. Mens Erik, som den rutinerte gamle traveren han er, blir værende i redaksjonen som ordinært redaksjonsmedlem, trer Ane og jeg helt ut av tidsskriftet for nå. Jeg vil benytte anledningen til å skryte av Erik og Anes uvurderlige bidrag til tidsskriftet de siste årene når det kommer til alt fra å skaffe og vurdere innhold til å organisere utgivelser. Det har vært flott å få styre skuta sammen med dere.

I vår første leder (Nr 1/2018) skrev vi at vi ønsket å favne om bredden i fagmiljøet, og dette har vi selvtillit nok til å slå fast at vi har klart. Vi har satt sammen en bred redaksjon med medlemmer fra flere ledende institusjoner og fra flere ulike utdanningsretninger enn tidligere og håper dette også er gjenspeilet i artiklene vi har publisert. Samtidig skal vi være ydmyke ovenfor at det fortsatt er en jobb som bør gjøres for å utbedre dette, spesielt med tanke på stoff som omfatter samfunnsernæring.

Vi har enda ikke lyktes i å rekruttere nye redaktører, men enden på denne visen markerer likevel en ny begynnelse. Fra 2022 vil NTFE bli en del av Universitetsforlaget, som er Norges største utgiver av vitenskapelige publikasjoner. Vi håper dermed å bli enda mer synlige utenfor landegrensene og øke innflytelsen til de vitenskapelige miljøene inn mot både akademiske og politiske institusjoner. På tross av denne overgangen og løftet i den vitenskapelige profilen vil NTFE også forbli et medlemsblad for medlemmer av KEFF og NFE, og det har vært et viktig kriterium for oss i denne prosessen. Overgangen til Universitetsforlaget vil også gjøre at alle artikler indekseres i store databaser som Google Scholar og EBSCO.

I dette nummeret kan du lese mer om status for undernæring i Norge og at det er mye som tyder på at denne tilstanden er underdiagnostisert og underbehandlet i Norge. I tillegg ønsker jeg å trekke frem artikkelen om smakspreferanser i norske barnehager. Erik Arnesen gir videre en oppdatering på status for de systematiske kunnskapsoppsummeringene som er en del av arbeidet med NNR.

På nett kan du lese om hva som gjøres i Norge for å øke inntaket av frukt og grønt. FN har deklarert 2021 som det internasjonale året for frukt og grønt, og tidligere redaksjonsmedlem, Bente Øvrebø har skrevet om dette. I tillegg publiseres en vitenskapelig artikkel på nett om mat og måltidspraksis i norske barnehager av Kristin Eng og kolleger i tillegg til flere andre spennende saker.

Med ønske om en fredelig jul og et riktig godt nyttår!