Redaksjonen tipser

Seks ernæringsinfluensere å følge med på

Det er stadig flere som formidler ernæring i sosiale medier. Det finnes både populærvitenskapelige profiler og mer vitenskapelige – og dessverre også noen uvitenskapelige. Det finnes profiler med få men svært lojale følgere, og det finnes større «influensere» med fem- og sekssifret publikum. Begge deler kan være like bra, og like nyttig å kjenne til for oss som jobber med ernæring. I denne lille guiden ønsker vi i redaksjonen å vise frem noen av våre favoritter på Instagram for øyeblikket. Dette er profiler som utmerker seg med god og solid ernæringsfaglig formidling, og gode visuelle virkemidler.

@prestasjonsernaering

Kristiane Stormoen er klinisk ernæringsfysiolog og håndballspiller, og driver kontoen Prestasjonsernæring med over 7500 følgere. Profilen kjennetegnes av flotte og pedagogiske illustrasjoner med tilhørende fakta om ulike matmyter og spørsmål om kosthold.

@asrernaering

Anette Skarpaas Ramm er klinisk ernæringsfysiolog med stor matglede. Hun inspirerer de over 23 000 følgerne sine til matlaging, samtidig som hun kommer med nyttig ernæringsfakta sammen med oppskriftene. Oppskriftene er gjerne plantebaserte og ukompliserte, og profilen inspirerer til å spise etter kostrådene.

@dietenietern

Denne svenske kontoen drives av Linnea Bärebring, dietist og universitetslektor fra Sverige som tok deler av postdoken sin på UiO. Hun formidler både ny og gammel forskning om kosthold og helse. Formålet med kontoen er å bidra til økt ernæringskompetanse og slå hull på myter. Kontoen fremstår veldig seriøs, samtidig som hun har en snert i kommentarene sine.

@epidemiologisk

Denne informative kontoen er interessant for både ernæringsstudenter og dem som ønsker å holde seg oppdatert på både fag og metode. John Martin Fredriksen er ernæringsstudent ved UiT og har en bakgrunn som PT. Han har et aktivt språk og bruker gode illustrasjoner, samtidig som han setter seg meget godt inn i temaene han snakker om.

@mari.eskerud.ernaering

Mari Eskerud er klinisk ernæringsfysiolog og en aktiv formidler. Hun bruker Instagram på en kreativ og smart måte for å få frem budskap og knuse myter. Det er imponerende hvor ofte Mari svarer på svært varierte spørsmål om ernæring i story, på tilsynelatende strak arm. Denne kontoen er spennende å følge med på både for fagfolk og dem uten ernæringskompetanse.

@theguthealthdoctor

Denne engelske profilen med over 320 000 følgere, drives av Megan Rossi som er klinisk ernæringsfysiolog, Ph.D. Hun spesialiserer seg på tarmhelse, og formidler forskning og fakta på dette feltet. Hun er opptatt av myteknusing (slik som for eksempel «lekk tarm» og «candidadietten») og å formidle matglede. Inspirerende bilder med god kvalitet er et stort pluss.