Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Vibeke Østberg Landaas

Spesialist i klinisk ernæring, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forekomsten av allergiske sykdommer er økende, og berører nå opptil 40 % av befolkningen. Dette gjelder også for matallergi. Hver femte person i Norge oppgir å reagere på en eller flere matvarer, og selv om den reelle forekomsten er betydelig lavere, innebærer dette et økende behov for utredning og oppfølging fra helsepersonell.

De siste tre årene har en faggruppe med utspring i Barneavdeling for allergi og lungesykdommer ved OUS, og med deltakere fra øvrige helseregioner og pasientorganisasjoner, jobbet med en praktisk veileder for håndtering av matallergi. Ernæringsfaget har vært godt representert i arbeidet, med tre kliniske ernæringsfysiologer.

Veilederen ble endelig publisert like før sommeren, og finnes tilgjengelig på OUS sine hjemmesider. Enkleste snarvei er å google “matallergiveileder”.

I veilederen finner du oppdatert informasjon om de vanligste matallergiene, kryssallergier, klassiske symptomer og behandling av disse, hva som bør med i en god anamnese, tolkning av blodprøver og prikktester, ulike typer kostprovokasjoner, ernæringsmessige utfordringer ved eliminasjonsdiett, erstatningsprodukter og mye mer.

Vi håper veilederen vil være et nyttig verktøy for alle som håndterer pasienter med matallergi.

Interessekonflikter: Forfatteren har ingen interessekonflikter å melde.