Fysisk aktivitet og fettfri masse ved ulike aldre

Ingvild Hansen Ivan

Klinisk ernæringsfysiolog og redaksjonsmedlem

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En studie nylig publisert i American journal of clinical nutrition undersøkte sammenhengen mellom grad av fysisk aktivitet og fettfri masse (FFM) hos unge mennesker i vekst og senere i livet (1). Studien hadde et tverrsnittsdesign og brukte data fra the International Atomic Energy Agency Doubly Labeled Water database, en database som inneholder data på totalt energiforbruk (TEE) målt med dobbeltmerket vann fra en rekke ulike studier verden over. TEE ble, sammen med energiforbruk i hvile (REE) målt med indirekte kalorimetri, brukt til å beregne fysisk aktivitet (PAL). FFM ble beregnet med en indirekte metode.

Analyser fra 162 deltakere under 18 år og 1838 deltakere over eller lik 18 år ble inkludert i studien. De så at FFM var høyest rundt 30-års alder hos både kvinner og menn. PAL varierte generelt mellom 1.1 og 2.5 hos både kvinner og menn i aldersgruppen 18-80 år. De yngste og eldste deltakerne (< 10 år og > 80 år) hadde typisk en PAL på 1.5. I gruppen med deltakere < 18 år fant de at FFM var signifikant høyere blant de med høyere PAL sammenlignet med de med lavere PAL. Veldig aktive jenter og gutter med PAL = 2 hadde henholdsvis 1,7 kg og 3,4 kg høyere FFM enn lite aktive jenter og gutter med PAL = 1.5. Alle resultatene ble justert for mengde fettmasse. Også i gruppen med deltakere over eller lik 18 år så de at høyere PAL var assosiert med høyere FFM. FFM ble her uttrykt som en indeks (FFMI) som tok hensyn til deltakernes høyde, og analysene ble justert for fettmasse. De fant at FFMI var 1,3 kg/m2 og 1,4 kg/m2 høyere hos veldig aktive deltakere med PAL = 2 enn hos lite aktive med PAL = 1,5 hos henholdsvis kvinner og menn. For en kvinne på 1,65 m og en mann på 1,75 m tilsvarer dette en forskjell på henholdsvis 3,6 kg og 4,4 kg FFM. Hos de eldste deltakerne så de at forskjellen i FFM mellom veldig aktive og mindre aktive var mindre enn hos de yngre deltakerne. Ved 80 år var forskjellen i FFM mellom de med en lite aktiv livsstil og de med aktiv livsstil 0,7 kg og 1,0 kg hos henholdsvis kvinner og menn.

Blant deltakerne i denne studien var høyt aktivitetsnivå assosiert med høyere FFM. Denne assosiasjonen var svakere hos de eldre deltakerne enn hos de yngre. Hvorvidt det finnes en kausal sammenheng er uvisst basert på disse resultatene, men assosiasjonene er releavnte når det kommer til noen fortsatt ubesvarte spørsmål: nemlig om og i hvor stor grad fysisk aktivitet kan beskytte mot tap av FFM hos eldre og om og i hvor stor grad man vil kunne forebygge tap av FFM senere i livet ved å øke aktivitetsnivå tidlig i livet og potensielt øke peak-FFM.

Referanser:

  1. Westerterp KR, Yamada Y, Sagayama H, et al. Physical activity and fat-free mass during growth and in later life. American Journal of Clinical Nutrition. 2021