Doktor-/Mastergrader og konferanser

Universitetet i Agder

Doktorgrader

Eli Ann Blomkvist

Barns matmot 2.0. Diet, development, and food neophobia in early years. How to promote healthy diets in a kindergarten setting

Hovedveileder: Nina Cecilie Øverby

Kurs og konferanser  

Norge

Fysiske møter 2022

Norsk Selskap for Klinisk Ernæring Ernæringskonferanse og årsmøte 2022

Temaet: Geriatri – Ernæring og Rehabilitering

20 januar 2022

http://www.nske.no

Sted: Felix konferansesenter Oslo

Den nasjonale konferanse for hjertet og hjernen

17.–18. februar 2022

Sted: Oslo

KEFF-konferansen

21.–22. mars 2022

Sted: Tromsø

Annet

Mange disputaser gjennomføres nå online. Sjekk nettsidene til universitetene for kommende disputaser:

OsloMet: 

https://www.oslomet.no/om/arrangement/arrangementsoversikt?q=&event_organizer=Fakultet+for+helsevitenskap

Universitetet i Bergen:  

https://www.uib.no/nye-doktorgrader

Universitetet i Oslo:  

https://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/