Abonnement

Norsk tidsskrift for ernæring er et samarbeidsprosjekt mellom KEFF (Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet) og NFE (Norsk forening for ernæringsvitenskap). Målet med tidsskriftet er å gi spennende lesestoff for deg, enten du jobber med pasienter, grunnforskning, ernæringspolitikk eller opplysningsarbeid. 

Foruten faglige artikler vil tidsskriftet inneholde intervju med personligheter innen ernæringsfaget, leserinnlegg og praktiske opplysninger. Tidsskriftet utgis 4 ganger per år, og vil ha vekt på spennende og aktuelt fagstoff. Dette vil også være av interesse for andre relaterte yrkesgrupper som helsepersonell, forskere og matfaglige grupper. Abonnementet koster kr 450 per år til adresser i Norge og kr 550 per år til adresser i utlandet.

Medlemmer av KEFF og NFE får tilsendt tidsskriftet som en del av medlemskapsavtalen. Medlemmer av NEFF kan ta kontakt med NEFF for å få abonnement til en redusert pris. Andre kan bli abonnent ved å sende en mail til redaksjonen med opplysning om: Navn, e-post, adresse, postnummer, sted, og en kort melding.