Annonsører

Ønsker du å annonsere i Norsk Tidsskrift for Ernæring?

Utgivere

Norsk forening for ernæringsvitenskap, NFE Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet, KEFF

Målgruppe

Fagblad for ernæringsfysiologer og kliniske ernæringsfysiologer. Disse yrkesgruppene arbeider med kostveiledning, forskning, produktutvikling, næringsmiddelkontroll, undervisning, næringsmiddelproduksjon og mye annet. Arbeidssteder vil være både i det offentlige, i hovedsak på sykehus, og i privat næringsliv. Dessuten søker bladet å nå andre med interesse for mat og ernæring, som for eksempel; sykepleiere, helsesøstre, kostøkonomer, leger, mat- og kostholdsskribenter samt personer som arbeider innen produksjon og salg av matvarer.

Utgivelsesplan 2021

Nr.

Annonsefrist

Utsendelsesdato

1

12. februar

19. mars

2

14. mai

18. juni

3

25. august

17. september

4

12. november

17. desember

Abonnement 

Det koster kr 450,- for adresser i Norge og kr 550,- for adresser i utlandet.

Kontaktinformasjon

E-post redaksjonen: redaksjonen@ntfe.no

Redaktører: Thomas Olsen, Ane Sørlie Kværner og Erik Arnesen: redaksjonen@ntfe.no

Annonser: Thomas Olsen redaksjonen@ntfe.no

Postadresse: Institutt for ernæringsforskning, UiO
Norsk tidsskrift for ernæring
Postboks 1046 Blindern
0316 Oslo

TRYKKERI: 07 Media AS www.07.no Tlf: 22 79 95 00. Faks: 22 79 95 01
Opplag: 1250
ISSN 1503-5034 

Nettannonsering

Nettsiden

Nettsiden ble opprettet i mai 2012. I perioden 1.1.2018-25.10.2018 hadde nettsiden 62 533 sidevisninger og 52 933 unike brukere. Fremdeles kommer de fleste leserne våre til nettsiden direkte, men det siste året har vi økt aktiviteten i sosiale medier. Dette har ført til flere lesere og flere henvisninger det siste året. I tillegg bruker leserne lenger tid på sidene våre, samt leser flere artikler når de først er innom. 

Nytt fra 2018 er at vi publiserer et utvalg artikler kun på nett. Av denne grunn kan være en god kombinasjon å ha annonser både på nettsiden vår og i papirutgaven av tidsskriftet for å nå ut til flest mulig lesere. 

Ved avtale om annonsering vil denne være bindende og faktureres uavhengig om vi mottar annonsen eller ikke. Kansellering av én eller flere annonser på nettsiden må skje minst én måned før avtalt tidspunkt for når annonsen skal legges på nettsiden.  

Format og plassering

Størrelse og filformat: - 180px x 500px.

JPG, .PGN eller .GIF.

Vi ønsker ikke animerte bannere. 

Annonsene vil vises gjennomgående på alle sider på ntfe.no. 

Annonsene plasseres på nettsiens høyre side som vist på bildet under. I mobilversjon havner annonsene nederst. 


Priser

1 måned: 1.950,- eksl mva pr. annonse
3 måneder: 3.650,- eksl mva pr. annonse
6 måneder: 6.250,- eksl mva pr. annonse
1 år: 11.500,- eksl mva pr. annonse

Kontaktinformasjon

Nettannonsering: Bente Øvrebø: redaksjonen@ntfe.no

Annonsering i trykt utgave

Ved avtale om annonsering i trykt utgave vil denne være bindende og faktureres uavhengig om vi mottar annonsen eller ikke. Kansellering av én eller flere annonser til en utgave må skje minst to måneder innen annonsefristen som gjelder for utgaven. Dersom det har blitt avtalt rabatt på annonser ved avtaleinngåelse, og man senere kansellere én eller flere annonser, vil rabatten trekkes tilbake på samtlige annonser for hele inneværende år og det utstedes faktura med forfall senest 31.12 hvor rabatten må betales tilbake.

Formater og priser for annonsering i trykt utgave

Format - mm

Pris, NOK: 4 farger

1/1 side bakside: 210 mm bred x 297 mm høy
(+ 3 mm alle veier dersom det skal være utfallende trykk)

10500 eksl mva

1/1 side indre omslag: 210 mm bred x 297 mm høy
(+ 3 mm alle veier dersom det skal være utfallende trykk)

9330 eksl mva

1/1 side: 210 mm bred x 297 mm høy
(+ 3 mm alle veier dersom det skal være utfallende trykk)

7750 eksl mva

1/2 side liggende utfallende: 210 mm bred x 145 mm høy
(+ 3 mm alle veier)

6000 eksl mva

1/2 side liggende vanlig: 155 mm bred x 114 mm høy

6000 eksl mva

1/4 side stående: 102 mm bred x 105 mm høy

5000 eksl mva

1/6 side: 48 mm bred x 115 mm høy

1800 eksl mva

Kontaktinformasjon

Nettannonsering: Bente Øvrebø: redaksjonen@ntfe.no