Kontakt

Vil du ha kontakt med oss?

Det enkleste er å sende en epost til redaksjonen. Hvis du vet hvem i redaksjonen du vil ha kontakt med, kan du også sende epost direkte til denne. 

Redaktører

Ane Sørlie Kværner, Erik Arnesen og Thomas Olsen. 

Postadresse

Institutt for ernæringsforskning, UiO  
Norsk tidsskrift for ernæring
Postboks 1046 Blindern,
0316 Oslo