Redaksjonen

Christine Henriksen

Thomas Olsen er redaktør og styremedlem. Han har en mastergrad i human ernæring fra Universitetet i Bergen og har doktorgrad fra Institutt for Medisinske Basalfag, Universitetet i Oslo. Epidemiologi, B-vitaminer, Homocystein og relaterte metabolitter og hjertesykdom er blant hans faglige interesser. Han har vært medlem av redaksjonen siden våren 2015. E-post: redaksjonen@ntfe.no

 

 

Christine Henriksen

Ane Sørlie Kværner er medredaktør. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad innen kosthold og kreft fra Universitetet i Oslo. Ane er for tiden ansatt i en postdokstilling på Kreftregisteret hvor hun forsker på betydningen av kosthold og tarmbakterier for utvikling av tarmkreft. Forskningsinteresser inkluderer klinisk og epidemiologisk forskningsmetode, kosthold, ernæring og kreft. Ane har vært medlem av redaksjonen siden høsten 2014. E-post: redaksjonen@ntfe.no

        


Erik Arnesen

Erik Arnesen er medredaktør. Han har mastergrad i samfunnsernæring fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og han har tidligere jobbet som helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Sidenn 2015 har han vært rådsmedlem i Nasjonalt råd for ernæring. Erik har også en egen blogg om ernæring og kritisk tenkning: sunnskepsis.wordpress.com. Han har vært medlem av redaksjonen siden 2013. E-post: redaksjonen@ntfe.no

 

 

 


Christine Henriksen

Karianne Svendsen har ansvar for å rapportere fullførte master- og PhD-oppgaver og kurs og konferanser til hvert nummer. Hun har en doktorgrad i ernæring fra Universitet i Oslo og jobber nå som Postdoktor tilknyttet Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser inkluderer risikofaktorer for hjerte- og kar sykdom, familiær hyperkolesterolemi og lavterskel helsetilbud. Karianne brenner også for populærvitenskapelig formidling. Hun har vært medlem av redaksjonen siden 2015. E-post: ks@ntfe.no

 

 

Dijana Stupar

Dijana Stupar har vært redaksjonsmedlem og vikar for Thea i sosiale medier siden våren 2020. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra UiO, og har 12 års arbeidserfaring fra Diakonhjemmet Sykehus. Der behandlet hun både inneliggende og polikliniske pasienter, innen medisin, kirurgi, revmatiske sykdommer og psykiatri. Dijana brenner sterkt for psykisk helse og ønsker at ernæringsfaget skal inkorporeres mer i både forebygging og behandling av psykiske lidelser. Hun vil gjerne fokusere på å få en mer klinisk vinkling på artiklene i NTFE, og gleder seg til å samarbeide med sine kollegaer rundt omkring i landet. E-post: ds@ntfe.no

 

 


Ingvild Hansen Ivan er redaksjonsmedlem. Hun har en mastergrad i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag som kef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Her behandler hun pasienter med blant annet kreftrelatert underernæring, diabetes og overvekt. I tillegg underviser og veileder hun studentene på det nyopprettede studiet i klinisk ernæring på Universitetet i Tromsø. Hun har vært medlem av redaksjonen siden 2020. E-post: ihi@ntfe.no Ingvild håndterer også adresseendringer. Henvendelser vedrørende adresseendringer utenfor eierforeningene kan sendes til: adresser@ntfe.no

 

 


Thea Myklebust-Hansen (i permisjon) er redaksjonsmedlem og har ansvaret for sosiale medier. Hun har en bachelor i ernæring, og en master i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har helsekommunikasjon og forskningsformidling som sitt største interessefelt, i tillegg til epidemiologi og ernæring i svangerskapet. Thea har tidligere jobbet som praktikant i nettavisen Forskning.no. I dag jobber hun som kommunikasjonsrådgiver i Opplysningskontoret for Meieriprodukter. E-post: tmh@ntfe.no

 

 


Martin Norum er redaksjonsmedlem. Han har en mastergrad i idrettsernæring, er personlig trener og har et Diploma i idrettsernæring ved International Society of Sports Nutrition. Martin jobber som trener, foreleser- og foredragsholder og tilbyr mosjonister og idrettsutøvere ernæringsrådgivning gjennom tjenesten webcoaching.no. Han har tidligere utgitt tre populærvitenskapelige bøker om trening og ernæring. E-post: mn@ntfe.no

 

 

Vegard Lysne er redaksjonsmedlem. Han er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, og har en doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Bergen. Han er nå ansatt i som postdoc ved hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Hans faglige interesser inkluderer statistikk og metoder i ernæringsforskning. Han har tidligere driftet fagbloggen Frisk og Funksjonell . Vegard har vært redaksjonsmedlem siden våren 2018. E-post: vl@ntfe.no